fbpx

01.05.24

הדוח של אמזון פורסם הלילה

לדעתי, בדוח הכספי יותר נקודות חיוביות מאשר שליליות. שתי נקודות מרכזיות שאני רוצה להדגיש הן:

1. האצה ניכרת בקצב הצמיחה של הכנסות AWS ל-17% בהשוואה שנתית, לעומת 13% ברבעון הרביעי. לדעתי הגורמים המניעים לכך חזקים ובני קיימא, כולל הביקוש לשירותי ענן, הרוח הגבית מבינה מלאכותית מדור חדש, וסיום המגמה של חברות לייעל את ההוצאות שלהן. זהו הרבעון הראשון מאז הרבעון השלישי של 2022 שבו הצמיחה בהכנסות של AWS עלתה על זו של Azure.

2. החברה הציגה רווחיות תפעולית שיא של 10.7%, עם רווח תפעולי של 15.3 מיליארד דולר הודות לביצועים מצוינים בשלושת המגזרים העסקיים. אני צופה כי מרווחי הרווח במגזר הקמעונאות בצפון אמריקה יגיעו לשיא בשנת 2024.

בין הנקודות החיוביות האחרות שניתן לראות:

3. צמיחה עקבית בהכנסות במגזרי הקמעונאות והפרסום – צמיחה של 12% בהשוואה שנתית בקמעונאות, בדומה לרמות של 2023, והכנסות חזקות ועקביות מפרסום עם צמיחה של 24%.

4. אני צופה גידול משמעותי בהשקעות הוניות (capex) בשנת 2024 – כעת אני מעריך 60 מיליארד דולר, עלייה של כ-25% לעומת אשתקד. גם גידול ברמה של אחוזים חד-ספרתיים בינוניים בקמעונאות ועלייה של כ-30-35% בהשקעות של AWS.

5. עלייה נוספת בשולי הרווח של תזרים מזומנים חופשי – הצפי שלי הוא כי השוליים יגיעו ל-10% לשנה המלאה, רמת שיא.

6. התחייבות ההנהלה לרווחיות ולהשקעות – כשנשאלה לגבי האיזון ביניהם, ההנהלה הביעה ביטחון ביכולתה לעמוד בשני היעדים, מאמין שהם מסוגלים לכך.

מנגד, שתי הנקודות השליליות העיקריות שאני רואה היו תחזית ההכנסות המעט חלשה לרבעון השני (הקצה העליון של הטווח נמוך ב-1% מציפיות השוק) והתחזית לגידול "משמעותי" בהשקעות הוניות.

לסיכום, ניתן להעריך שנה עם ירידה בהכנסות אך עלייה בשולי הרווח. TIME WILL TELL

המידע המצוין לעיל הינה בגדר של ייעוץ בכלי תקשורת כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995. לפיכך מידע זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם כך שהמידע אינו מתייחס בין היתר לפרמטרים של לקוחות מסוימים. על כן, מומלץ להתייעץ עם יועץ השקעות אישי לפי קבלת החלטות השקע כלשהן. לא תתקיים שום אינטראקציה בקשר עם המידע לעיל בין עורכי המידע ו/או הנהלת התוכנית ללקוחות התוכנית, לרבות בדרך של שאלות ותשובות. הנהלת התוכנית לא מבצעת בהכרח בדיקות אמינות לכל המידע המפורט לעיל אך היא מניחה שהוא אמין ומקצועי. בכל אופן, הנהלת התוכנית לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד לתלמיד כלשהו של התוכנית ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהסתמכות על המידע לעיל, ככל ייגרם. אין בשימוש במידע זה ערובה להשגת תשואה חיובית כלשהי ו/או לכך שלא ייגרמו הפסדים למסתמכים עליו. המידע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הנדרש לתלמידים לצורך קבלת החלטות השקעה כלשהן.